logo
break

Se evt. også Antisemitismens Ansigter.

Han var Vantro!

Af Daniel Karpantschof, Weekendavisen 3. december 2004.

Jeg har med stor interesse læst Weekendavisens forsideartikel, fredag d. 26. November 2004, der med overskriften ”Han var blandt de vantro” tager overfaldet på Carsten Niebuhr-lektor ”J”.

Med stor interesse, fordi personerne der fremstår som troværdige kilder kan misforstås i en sådan grad at man jo næsten kunne tro at de løj. Eksempelvis er det uheldigt at kriminalinspektør hos Københavns politi, Per Leo Jepsen, i artiklen udtaler at ”Det er utrolig sjældent, at vi har religiøs vold i Danmark.”.

Det kunne jo lede tankerne hen på at det ikke er aktuelt at tale om vold i religiøst regi i København, såvel som Danmark generelt, og det er da uheldigt at Københavns Politi udtaler sig så vagt at man jo faktisk kan tro det modsatte af hvad der har været tiltænkt at sige. Nemlig at der, i henhold til EUs Center for Racisme og Fremmedhad (EUMC), faktisk forekommer både antisemitiske og fremmedhadske overfald regelmæssigt i Danmark.

At Leo Jepsen ydermere ”ikke kan huske andre eksempler overhovedet” er jo også beklageligt. Gad vidst om medlemmer af Københavns politis politistyrke alle har denne hukommelsestab.

Samme uheldigt manglende erindring har tilsyneladende ramt Ingolf Thuesen, institutbestyrer på Carsten Niebuhr. Han mindes nemlig at eleverne og de ansatte på instituttet ”(...) skændes ægteskabeligt og normalt finder ud af det”. Han huske ikke perioder om jødiske elever på instituttet der, under forelæsninger, er blevet spurgt af forelæseren om hun har det godt med, som jøde, at være ”født til at være massemorder og voldsmand”.

Thuesen har dog anerkendt problemet med at Hizb-ut-tahrir ophænger plakater på instituttet, samler underskrifter ind og har andre former for aktiviteter. Ikke mindst fordi instituttet udadtil skal forsøge at skabe et image om åbenhed, ligeværd og dialog trosretninger i mellem. Et image der hurtigt krakelerer når man taler med nogle af de jødiske studerende på instituttet. De få, der på forhånd ikke har valgt Carsten Niebuhr fra, fordi de udmærket er klar over hvad der foregår derude.

Jeg finder det forstyrrende og skræmmende at man pludseligt sætter spørgsmålstegn ved om hvorvidt ”J” (lektoren der blev overfaldet) overhovedet blev overfaldet og om det var af religiøs karakter. At dømme på Leo Jepsen, lyder det på det nærmeste som om J selv havde inviteret overfaldsmændene. Hvis det er almindelig procedure for Københavns Politi at henligge disse sager som ”almindelig vold” er der i øvrigt ikke meget at sige til at Jepsen ikke har hørt om denne type sager før.

Med begrundelsen at J ikke kan give en nøje beskrivelse af gerningsmændene, bliver der sat spørgsmålstegn ved overfaldets rigtighed. Efter selv at være blevet overfaldet, på Niels Brock CBC, af antisemitiske årsager, for kort tid siden, og derefter kørt på skadestuen blev jeg, af den behandlende læge, bekendtgjort med at det er ganske almindeligt at man ikke kan beskrive gerningsmænd efter overfald. Et faktum Jepsen tilsyneladende heller ikke er bekendt med. J beskriver dog at han blev bukket forover og slået i nyreregionen adskillige gange. Hvorfor han muligvis ikke har kunne se sine gerningsmænd særligt tydeligt.

Så udrustet med en ny hukommelse, øjne i nakken og EUMCs rapport om voldelige overfald af religiøs karakter (2003/15MB/EN/anti-Semitism-report-rev3) burde Jepsen og Thuesen måske tage hinanden i hånden og gå en tur ned ad Carsten Niebuhrs gange. Evt. med en kalot på deres hoveder. Så har de mulighed for at lære mere om voldelige overfald.

Akademiet for Fremtidsforskning | Kontakt os