logo
break

Forbandende Ungdom!

Af Daniel Karpantschof, Berlingske Tidende, 17. december 2000.

Efter at have været delegeret på Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde, mener jeg at det ville være på sin plads med en offentliggørelse af dette.

Gennem adskillige år har Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, været ansvarlige for uddeling af tipsmidlerne til alle landsdækkende ungdomsorganisationer der ligger udenfor idrætslivet. DUF har hvert år afholdt et såkaldt delegeretmøde. Mødet har haft til opgave at lægge linjerne for det kommende års arbejde i organisationen samt godkende regnskab, vedtage budget og - hvert andet år – vælge styrelse.

Da DUF har en vifte af medlemsorganisationer der strækker sig fra alt fra faglige ungdomsorganisationer, gennem spejdere og over til ungdomspolitiske partier og tværpolitiske elev- og studenterorganisationer er det naturligt at organisationer med fælles interesser finder sammen om forslag, der er sendt til vedtagelse. Ulempen ved at dette kan lade sig gøre er at organisationerne hurtigt kan tilegne deres ”fløj” eller ”blok” en vetoret i mødesalen.

Da delegeretmødet 2000 blev afholdt på Esbjerg Højskole i weekenden 2. – 3. december, var dette netop hvad der skete. Det kom dog ikke bag på nogen, da det sådan set sker hvert eneste år.

Problematikken ligger i at der findes tre blokke. Jeg har for lethedens skyld kaldt dem ”De politiske”, ”De kristelige” og ”Koncernen/Familien”.

”De politiske”. Her tales der om ungdomspolitiske partier, elevorganisationer og andre politiske interesseorganisationer. Pga. måden DUF fordeler delegerepladser til mødet er dette som regel den mindste blok. Blokken udgør ca. 1/5 af forsamlingen.

”De kristelige” . Her menes der spejdere. Da spejderorganisationerne er repræsenteret med ca. 2/5 af forsamlingen er dette den konkurrerende blok med den næste. Umiddelbart ville man skyde på at blokkens interesser var at få så mange penge som muligt sat af til spejderbevægelsen. Dette er – desværre – ikke primærformålet. Blokken er også opsat på at bibeholde DUF som en organisation der udtaler sig politisk. Noget som den politiske blok ikke bryder sig da, medlemsorganisationerne ikke altid (som regel ikke) kan støtte op omkring. Da DUF repræsentere hele den politiske skala vil man med udtalelser naturligvis komme til at træde nogen organisationer over tæerne.

”Koncernen/familien”. Blokken består af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, samt LO Ungdom og andre socialdemokratiske organisationer. Denne blok udgør også ca. 2/5 af forsamlingen er derfor hele tiden i konkurrence med den kristelige blok. Det sker dog ofte at de to store blokke har fælles interesser mht. politiske udtalelser.

På delegeretmødet 2000 fremsatte Socialistisk Folkepartis Ungdom, SFU, Venstres Ungdom, VU, og Ungdommens Røde Kors to forslag. Det ene var et forslag til en intern udtalelse der gik ud på at DUF ikke længere skulle udtale sig politisk. Det andet var et forslag til ændringer til vedtægterne.

Når man stemmer om valg af styrelsen, på hvert andet delegeretmøde, skal man minimum stemme på mindst 15 opstillede kandidater for at stemmesedlen er gyldig. Da der som regel kun er opstillet 15-17 kandidater betyder det at man er tvunget til at stemme på folk man egentligt ikke ønsker skal sidde i styrelsen. Dette har de to store blokke været glade for, da det betød at de kunne sidde og lave ”under bordet”-aftaler om styrelsesposter. Forslaget til ændringer på vedtægterne gik ud på at man nu maksimalt må stemme på otte. På den måde var det et forsøg på at afskaffe bloksystemet.

Det er en kendsgerning at delegeretmøderne er præget af disse på forhånd aftalte beslutninger. Netop på grund af disse aftaler faldt begge forslag. Dette er ikke første gang at nogen har prøvet at afskaffe dette valgsystem, og det bliver nok heller ikke sidste. Problemet er at man ikke kan afskaffe et system så længe majoriteten ikke ønsker det. Man kan så stille spørgsmålet: Er det demokrati? DUF har deres årsberetning selv gjort meget ud af at hylde ordet demokrati i alle dets betydninger og i alle sammenhæng. Men hvor demokratiske er DUF selv?

Dertil kommer så korruptionen… Eller som visse folk ønsker at kalde det ”økonomisk overtalelse”. Da jeg selv er næstformand for Danmarks Elev Organisation, DEO, er det mine interesser at beskytte min organisation på bedst mulige måde. Derfor var jeg også selv oppe på talerstolen for kritisere dette flertalsdiktatur på delegeretmødet i december. Dette gjorde jeg lørdag d. 2. om formiddagen da forslagene blev indstillet til behandling. En konsekvens af dette var at en repræsentant fra LO Ungdom (medlem af ”Koncernen”) lørdag aften stod nede i baren på Esbjerg Højskole og fortalte interesserede lyttere at de penge DEO havde været nødt til at søge om, da de penge organisationen får tildelt af DUF ikke slår til, for at kunne afholde nogen demokratipromoverende konferencer i næste uge nok ikke ville blive bevilget efter ”den måde vi havde opført os på i løbet af dagen”.

For at gøre det hele en tand værre kommer der DEOs repræsentant i DUFs styrelse. På delegeretmødet 1999 blev DEOs tidligere formand valgt ind som styrelsesrepræsentant for DEO. Efter at den nuværende bestyrelse har evalueret repræsentantens arbejde og repræsentation i styrelsen vedtog DEOs bestyrelse at afskede repræsentanten. Umiddelbart burde man gå ud fra at DEOs bestyrelse selv har myndighed til at give/fratage udtalelsesmandat til folk der skal repræsentere organisationen eksternt. Dette mente DUF ikke. Efter at styrelsen har behandlet det fandt DUF det således at repræsentanten udfører sit hverv tilfredsstillende. Jeg finder det rystende og uacceptabelt at DUF afgør om den tidligere formand stadig er i stand til at udtale sig på vegne af en medlemsorganisation når organisationens bestyrelse ikke ønsker dette. På trods af dette sidder personen stadig i styrelsen og udtaler sig på vegne af DEO. Dags dato afholder Folketinget for tredje år i træk deres Børneparlament. Her har DEO fået tildelt en observatør plads for at kunne have føling med elevernes ønsker. Til min store forundring finder Thue Quist Thomasen, formand for DEO, personen tilstede for repræsentant for DEO. Dette var ingen fra DEOs daglige ledelse blevet informeret om.

Det er svært skulle afrunde en historie som denne. Specielt fordi jeg ikke ser nogen lys fremtid. Det er trist at skulle være vidne til at en organisation som DUF, der med så meget magt og indflydelse, promoverer demokratiet nationalt som internationalt uden selv at have den fjerneste skygge af demokrati internt i organisationen. Et lille lyspunkt er at Venstres Ungdoms repræsentant i DUFs forretningsudvalg lige er blevet indsuppleret som næstformand for DUF. Dermed har vi en repræsentant fra den politiske blok i DUFs formandskab.

Det er vel bare et spørgsmål om tid før politikerene indser den korruption og magtmisbrug der er i DUF, men lad os først og fremmest håbe at Anders Langballe Pedersen, der er den nye næstformand i DUF, får sat en stopper for den demokratur der har terroriseret den danske ungdom alt for længe.

Akademiet for Fremtidsforskning | Kontakt os