logo
break

Behov for Nytænkning

Af Daniel Karpantschof, Børsen 21. januar 2002.

Jeg bliver en smule forarget, når jeg læser Ole Maisted (Børsen den 8. januar) skrive, at unge samt den generelle opinion i dag er egoistisk, og at der er behov for at lægge større vægt på ældre og ældres indflydelse på politik. Jeg er enig med Maisted i, at ældre i dag bliver opfattet som en slags »andenrangsborgere« – hvilket også er for galt. Der, hvor jeg står af, er, at et samfund ikke skal dyrke de ældre set i forhold til at dyrke de unge. Ved at dyrke ældrekulturen får man i mine øjne et stillestående samfund. For at et samfund, en virksomhed eller en organisation skal ud- vikle sig, er en vis tilpasstedet »på randen af kaos«.

Sådan ser jeg også dette samfund. Hviler vi for meget op ad den ene side, glider vi bort fra kaoset og mister evnen til tilpasning. Hviler vi os for meget op ad den anden, vil vi dratte i, og vores konstanter vil være uden betydning, da samfundet vil blive overrendt af kaos. Det vil sige, at en dyrkelse af de ældre vil stoppe udvik- lingen. Vores samfund ville ligge stille, og alt ville være konstant. Hvis vi satser alt på ungdommen derimod, vil der være en konstant udvik- ling. Men det er heller ikke optimalt. Derfor må unge og ældre gå sammen om en løsning.

Akademiet for Fremtidsforskning | Kontakt os